Bračni jubilarci

U nedjelju, 30. listopada 2022., na svetim misama, u Buchsu i Wettingenu, molili smo za bračne jubilarce. Ove je godine bilo prijavljeno 16 parova. Svaki par, uz Božji blagoslov, dobio je krunicu iz Svete Zemlje te jubilarnu misijsku svijeću i čokoladu.

Bračni jubilarci u 2022.:

40 godina:
Ivica Božić i Marija r. Anđić; Drago Jurić i Ivanka r. Tadić; Anto Domić i Ljubica r. Marjanović; Slavko Barać i Danica r. Kafadar

35 godina:
Srećko Barać i Ana r. Anić; Ivica Baškarad i Albica r. Ivanković

30 godina:
Anto Topalović i Vesna r. Đotlo; Dragan Gavranić i Ljubica r. Hrgovčić

25 godina:
Žarko Vuleta i Dragana r. Petrušić; Nikola Stojanović i Ljuba r. Klarić; Anto Lovrinović i Zdenka r. Josipović

20 godina:
Drago Lovrić i Sibylle r. Sep; Denis Blažak i Katica r. Poldrugač

15 godina:
Tomislav Soldo i Vida r. Jurković 10 godina: Daniel Gašić i Silvana r. Škrobić

5 godina:
Miroslav Markanović i Anđelina r. Bakula

Svim jubilarcima iskrene čestitke!
HKM Aargau