Naši pokojnici


Proslava bračnih jubileja

U subotu, 23. i nedjelju, 24. listopada 2021., na svetim misama u Rheinfeldenu, Buchsu, Wettingenu i Menzikenu, molili smo za bračne jubilarce.
Ove je godine bilo prijavljeno 17 parova. Svaki par, uz Božji blagoslov, dobio je Novi Zavjet i Psalmi i jubilarnu misijsku svijeću.

50 godina:
Tade Pranjić i Jelka r. Vidović

45 godina:
Dominko Barić i Danica r. Kafadar

30 godina:
Pero Mišković i Milica r. Tomić; Slaven Babić i Marijana r. Mihaljević; Božo Kestem i Lucija r. Škulj; Mijo Kopačević i Manda r. Bajušić

25 godina:
Josip Jelečević i Ljubica r. Franjković; Anto Matošević i Helena r. Ćosić; Mirko Gašić i Jelena r. Šalić; Niko Lamešić i Mara r. Mutavčić; Mijo Mihalj i Suzana r. Nikolić

20 godina:
Filip Martić i Jelena r. Knežević 10 godina: Bernard Barnjak i Katica r. Sekić; Dragan Domić i Kristina r. Trutić

5 godina:
Kristijan Antić i Andrea r. Kordić; Igor Lozić i Matea r. Lončarević; Matej Kuhar i Ivana r. Gojević

Svim jubilarcima iskrene čestitke!