Prva pričest 2017

Prva pričest u Misiji Ovogodišnjih 14 prvopričesnika primilo je Isusa u svoje dječje srce 5. svibnja 2017. godine u crkvi svetoga Petra i Pavla u Aaarau. Slavlje, svečano pripremljeno, uz uvježbane prvopričesnike, te milozvučne glasove Visa Agape – zbora mladih, uz potporu dječjeg Misijskog zbora, uveličalo je ovaj svečani radosni dan. Iskrena čestitka prvopričesnicima i njihovim roditeljima. Imena prvopričesnika i prvopričesnica: Batur, Nina; Čajić, Robert; Jelinić, Ivan; Jozak, Dario; Kesten, Maria; Kopačević, Mateo-Petar; Kovač, Valeria; Kovačević, Marta; Krmpotić, Luka; Lovrić, Iva; Petrić Ivana; Šimić, Dominik; Šljerić, Tea; Vuleta, Filip.